Referencie

Spoločnosť Eduard Bečka - ELMA od svojho vzniku odviedla veľké množstvo kvalitnej práce a preto by sme Vám chceli ukázať aspoň tie najzaujímavejšie projekty:

Rok 2015:

- Obnova verejného osvetlenia obce Volkovce

- Obnova verejného osvetlenia obce Dlhá nad Oravou 

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Liesek

Rok 2014:

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia na LIDE Piešťany